Δημοσιεύσεις

 • P. Kafas. Assessment of the biopsychosocial model of TMJ pain. MSc Thesis submitted in partial fulfilment of the degree of Master of Science in Oral and Maxillofacial Surgery, University of London. August 2004.
 • M. Vourvachis, P. Kafas, M.A. Bamber, M. El-Maaytah, V. Sauret. Von Rechklinghausen Disorder. J Maxillofac Prosthet Technol 2004; 7:6-10.
 • P. Kafas, S. Dalabiras, M. Vourvachis, A. Bamber. The use of mini comparator in the construction of an oculofacial prosthesis. Hellenic Stom Rev 2005; 49:228-232.
 • P. Kafas, R. Leeson, C. Hopper. Ascher syndrome and chronic orofacial pain disorder. Arch Hellenic Med 2005; 22:296-299.
 • P. Kafas, N. Chiotaki, S. Kalfas. Combined dental and physiotherapeutic approach in the management of facial arthromyalgia. Physiotherapy (GR) 2006; 9:29-33.
 • P. Kafas. An unusual injury to the scalp by a sea urchin. Br J Oral Maxillofac Surg 2005; 5:385.
 • P. Kafas, R. Leeson. Assessment of pain in temporomandibular disorders: the biopsychosocial complexity. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35:145-149.
 • P. Kafas, N. Chiotaki, G. Kafas. Glucosaminoglycan phonophoresis of the TMJ in the symptomatic treatment of internal derangement. J Med Sci 2007; 7:158-160.
 • P. Kafas, N. Angouridakis. Gutta percha cone location in Wharton’s duct: a case report. Internet J Radiol 2007; 5(2).
 • P. Kafas, S. Kalfas, R. Leeson. Chronic temporomandibular joint dysfunction: a condition for a multidisciplinary approach. J Med Sci 2007; 7:492-502.
 • P. Kafas, G. Kyriatzis, G. Kafas, M. Theodoridis, T. Mitrousis. Mandibular radiological findings in thalassaemia patient with maxillary overgrowth: case report. J Med Sci 2007; 7:923-925.
 • P. Kafas, I. Andreopoulos, G. Kafas. Is the success of implant surgery influenced by hepatitis B condition? A case report. J Med Sci 2007; 7:1065-1067.
 • P. Kafas, N. Chiotaki, Ch. Stavrianos, I. Stavrianou. Temporomandibular joint pain: diagnostic characteristics of chronicity. J Med Sci 2007; 7:1088-1092.
 • P. Kafas, W. Jerjes, C. Hopper, S. Dalabiras. Complications following lower third molar surgery in a specific age group: a prospective study. Surg J 2007; 2:50-54.
 • P. Kafas, G. Kafas, K. Manafis, C. Stavrianos. Ulcerative gingival granuloma: a condition for bone biopsy. Pak J Biol Sci 2008; 3:493-495.
 • C. Stavrianos, L.Vasiliadis, I.Stavrianou, P. Kafas. Clinical evaluation of the accuracy of an electronic tooth apex locator. J Med Sci 2007; 8:1369-1371.
 • N. Chiotaki, P. Kafas. Evaluation of a Greek National hospital information system: a prospective study. Res J Applied Sci 2007; 9:1007-1011.
 • P. Kafas, G. Kafas, A. Christofides, N. Chiotaki, M. Theodoridis. Chewing ability, mood and sleep are negatively influenced by chronic TMJ pain: preliminary results. Res J Med Sci 2008; 1:5-6.
 • C. Stavrianos, I. Stavrianou, P. Kafas, N. Mastagas. The Responsibility of Dentists in Identifying and Reporting Child Abuse. Internet J Law Healthcare Ethics 2007; 5(1).
 • P. Kafas, S. Dalabiras. Type-A periostitis ossificans: a rare case of disrupted radiological onion skin appearance. Res J Med Sci 2008; 2:54-56.
 • P. Kafas, N. Dabarakis, M. Theodoridis. Performing laser gingivoplasty without injected anaesthesia: a case report. Surg J 2008; 2:27-29.
 • P. Kafas, M. Theodoridis. Direct bond eyelet with silver chain in surgical orthodontics : a case report. Surg J 2008; 2 :39-42.
 • S. Dalampiras, P. Kafas, D. Bougas. Dental anxiety is inversely correlated to first time visit and ageing: a prospective research. Res J Med Sci 2008; 4: 175-177.
 • P. Kafas, I. Andreou, M. Theodoridis, D. Dionysopoulos, N. Dabarakis. Diode laser tooth whitening improved enamel luminosity: a case of digital photometry. Res J Med Sci 2008; 4:182-184.
 • C. Stavrianos, I. Stavrianou, P. Kafas. Denture identification system based on Swedish guidelines. Internet J Forensic Sci 2008; 3:1.
 • T. Upile, W. Jerjes, P. Kafas, N. Angouridakis, C. Hopper. The novel use of the micro-endoscope to diagnose oral lichen planus: a case study. Surg J 2008; 3:64-68.
 • S. Dalampiras, P. Kafas. Implant treatment of hypodontia: a challenging case. Res J Med Sci 2008; 4: 209-211.
 • C. Stavrianos, P. Kafas, I. Stavrianou. Forensic Dentistry: post-mortem jaw resection for dental evaluation. Res J Med Sci 2008; 4:197-199.
 • P. Kafas. Do you always believe a provider of home care? Br J Oral Maxillofac Surg 2008; 4:344.
 • C. Stavrianos, L. Vasiliadis, I. Stavrianou, M. Diedrich, P. Kafas. Assessment of morphological changes on the pulpal wall of root dentine during growth. Res J Med Sci 2008; 2:269-274.
 • C. Stavrianos, I. Stavrianou, P. Kafas. Child abuse in Greek mythology: a Review. Internet J Forensic Sci 2008; 3(1).
 • P. Kafas, N. Angouridakis, N. Dabarakis, W. Jerjes. Diode laser lingual frenectomy may be performed without local anaesthesia. Int J Orofac Sci 2008; 1(1).
 • P. Kafas, C. Stavrianos, G. Kafas. Geographic tongue and psychological impact. Int J Orofac Sci 2008; 1(2).
 • I. Nazaroglou, P. Kafas, N. Dabarakis. Postoperative pain in dentistry: a review. Surg J 2008; 3:96-103.
 • L. Vasiliadis, C. Stavrianos, P. Kafas. Assessment of dentin translucency in estimating age: a research. Int J Orofac Sci 2008; 1(4).
 • P. Kafas, S. Kalfas. Carbonization of a radicular cyst using fiber-optic diode laser. Cases J 2008. 1(113).
 • P. Kafas, C. Stavrianos. Thermal burn of palate caused by microwave heated cheese-pie: a case report. Cases J 2008; 1(191).
 • P. Kafas, C. Stavrianos, G. Kafas. One-stage multiple root canal treatment of adjacent teeth combined with surgical apicectomies may be preferred in patients with severe anxiety under local anaesthesia: a case report. Cases J 2008; 1(262).
 • W. Jerjes, T. Upile, S. Abbas, P. Kafas, M. Vourvachis, J. Rob, E. Mc Carthy, N. Angouridakis, C. Hopper. Muscle disorders and dentition-related aspects in temporomandibular disorders: controversies in the most commonly used treatment modalities. Int Arch Med 2008; 1(23).
 • L. Vasiliadis, C. Stavrianos, P.Kafas. A forensic aspect of age characteristics of dentine using transversal microradiography: a case report. Cases J 2009; 2(4).
 • I. Nazaroglou, E. Matoulas, P. Kafas, N. Dabarakis. The effect of PRP on reconstruction of mandibular and maxillary bone defects: a review of recent experimental studies on humans and animals. Surg J 2009; 4:1-7.
 • I. Nazaroglou, E. Matoulas, P. Kafas, C. Papadopoulou, D. Charitoudi. The effect of low-level laser treatment (LLLT) on peri-implant hard and soft tissue healing: a review of experimental studies. Res J Med Sci 2009; 3:95-103.
 • P. Kafas, G. Pipi. Fatal depressed cranial fracture and living organ donation. Internet J Law Healthcare Ethics 2009;5:2.
 • T. Upile, W. Jerjes, P. Kafas, SU. Singh, H Sudhoff, J Mahil, A. Sandison, C. Hopper. Ethical and technical considerations for the creation of cell lines in the head and neck and tissue harvesting for research and drug development (Part I): Techniques of tissue harvesting and propagation. Int Arch Med 2009;2:8.
 • T. Upile, W. Jerjes, P. Kafas, SU. Singh, J Mahil, A. Sandison, C. Hopper, H. Sudhoff. Ethical and technical considerations for the creation of cell lines in the head and neck and tissue harvesting for research and drug development (Part II): Ethical aspects of obtaining tissue specimens. Int Arch Med 2009;2:9.
 • T. Upile, W. Jerjes, P. Kafas, S. Harini, S. Singh, M. Guyer, M. Bentley, H. Sudhoff, C. Hopper. Salivary VEGF: a non-invasive angiogenic and lymphangiogenic proxy in head and neck cancer prognostication. Int Arch Med 2009;2:12.
 • P. Kafas, C. Stavrianos, W. Jerjes, T. Upile, M. Vourvachis, M. Theodoridis, I. Stavrianou. Upper-lip laser frenectomy without infiltrated anaesthesia in a paediatric patient: a case report. Cases J 2009; 2:7138.
 • C. Stavrianos, P. Kafas, W. Jerjes, T. Upile, I. Stavrianou, I. Nazaroglou, G. Kafas. Disease phobia in patients with temporomandibular joint pain assessed by the illness attitude scale. Acta Medica 2009;52:73-75.
 • M. Gouda, N. Dabarakis, P. Kafas. Is allergy to local anesthetics possible? Res J Biol Sci 2009; 8:899-904.
 • T. Upile, W. Jerjes, SA. Nouraei, SU. Singh, P. Kafas, A. Sandison, H. Sudhoff, C. Hopper. The stylomastoid artery as an anatomical landmark to the facial nerve during parotid surgery: a clinico-anatomic study. World J Surg Oncol 2009;7:71.
 • W. Jerjes, T. Upile, P. Kafas, S. Abbas, J. Rob, E. McCarthy, P. McCarthy, C. Hopper. Third molar surgery: the patient’s and the clinician’s perspective. Int Arch Med 2009;2:32.
 • T. Upile, B. Elmiyeh, W. Jerjes, V. Prasad, P. Kafas, J. Abiola, B. Youl, R. Epstein, C. Hopper, H. Sudhoff, J. Rubin. Unilateral versus bilateral thyroarytenoid Botulinum toxin injections in adductor spasmodic dysphonia: a prospective study. Head Face Med 2009;5:20.
 • P. Kafas, S. Kalfas, T. Upile, W. Jerjes. Uncommon synchronous histopathological features of a radicular cyst: a case report. Cases J 2009;2:9067.
 • P. Kafas, T. Upile, N. Angouridakis, C. Stavrianos, N. Dabarakis, W. Jerjes. Dysaesthesia in the mental nerve distribution triggered by a foreign body: a case report. Cases J 2009;2:169.
 • I. Nazaroglou, C. Stavrianos, P. Kafas, E. Matoulas, T. Upile, I. Barlas, W. Jerjes. Radiographic evaluation of bone regeneration after the application of plasma rich in growth factors in a lower third molar socket: a case report. Cases J 2009; 2:9134.
 • C. Stavrianos, I. Stavrianou, EM. Dietrich, P. Kafas. Methods for human identification id forensic dentistry: a review. Internet J Forensic Sci 2009;4:1.
 • C. Stavrianos, D. Stavrianou, I. Stavrianou, P. Kafas. Nutritional Child Neglect: a Review. Internet J Forensic Sci 2009; 4:1.
 • C. Stavrianos, D. Stavrianou, I. Stavrianou, P. Kafas. Child Neglect: a review. Internet J Forensic Sci 2009; 4:1.
 • Π. Καφάς, Ν. Παρίσης, Δ. Τζιαφάς, Σ. Κάλφας, Χ. Σταυριανός. Ο ρόλος των βασικών στοιχείων των ακρορριζικών κύστεων: Ανάπτυξη, διατήρηση και απόπτωση. Στόμα 2009;37:239-245.
 • Matoulas E, Nazaroglou I, Kafas P, Charitoudi D. The reconstructive potential of distraction osteogenesis on defects of the alveolar ridge before dental implant placement: a review. Res J Med Sci 2009;3:231-132.
 • P. Kafas, C. Stavrianos, N. Angouridakis, K. Manafis. An unusual treatment of oral lichenoid reaction without cutaneous involvement: a case report. Balkan J Stomatol 2010;14:37-40.
 • Jerjes W, Upile T, Shah P, Nhembe F, Gudka D, Kafas P, McCarthy E, Abbas S, Patel S, Hamdoon Z, Abiola J, Vourvachis M, Kalkani M, Al-Khawalde M, Leeson R, Banu B, Rob J, El-Maaytah M, Hopper C. Risk factors associated with injury to the inferior alveolar and lingual nerves following third molar surgery-revisited. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109:335-345.
 • Kafas P, Upile T, Stavrianos C, Angouridakis N, Jerjes W. Mucogingival overgrowth in a geriatric patient. Dermatol Online J 2010;16:7.
 • Angouridakis N, Kafas P, Jerjes W, Triaridis S, Upile T, Karkavelas G, Nikolaou A. Dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous transformation of the head and neck. Head Neck Oncol 2011;3:5.
 • Stavrianos C, Vasiliadis L, Emmanouil J, Papadopoulos C, Kafas P, Diamantopoulou P. A case of unilateral maxillary fracture caused by domestic elder abuse: the role of dentist. Res J Med Sci 2011;5:38-42.
 • Upile T, Jerjes W, Radhi H, Al-Khawalde M, Kafas P, Nouraei S, Sudhoff H. Vascular mimicry in cultured head and neck tumour cell lines. Head Neck Oncol 2011:3:55
 • Jerjes W, Upile T, Radhi H, Petrie A, Abiola J, Adams A, Kafas P, Callear J, Carbiner R, Rajaram K, Hopper C. The effect of tobacco and alcohol and their reduction/cessation on mortality in oral cancer patients: short communication. Head Neck Oncol 2012;4(1):6
 • Jerjes W, Upile T, Radhi H, Petrie A, Abiola J, Adams A, Callear J, Kafas P, Abbas S, Rajaram K, Hopper C. cTNM vs. pTNM: the effect of not applying ultrasonography in the identification of cervical nodal disease. Head and Neck Oncol 2012;4(1):5.
 • Νταμπαράκης Ν, Κατζουράκη Δ, Βέης Α, Καφάς Π. Μετατροπή συμβατικών σε επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες (με τους συνδέσμους Locator). Εμφυτευματολογία 2011΄15¨309-319.
 • Jerjes W, Upile T, Radhi H, Petrie A, Adams A, Callear J, Kafas P, Hopper C C. Delay in pathological tissue processing time vs. mortality in oral cancer: Short communication, Head Neck Oncol 2012;4:14.
 • Upile T, Jerjes W, Al-Khawalde M, Kafas P, Frampton S, Gray A, Addis B, Sandison A, Patel N, Sudhoff H, Radhi H. Branchial cysts’ within the parotid Salivary gland. Head Neck Oncol2012;4:24.
 • Upile T, Jerjes W, Sipaul F, Sandison A, Kafas P, Al-Khawalde M, Radhi H. A patient with ulcerated calcifying epithelioma of Malherbe in the pinna:case Report, Head Neck Oncol 2012;4:25.
 • Upile T, Jerjes W, Abiola J, Kafas P, Sandison A, Hamdoon Z, Al-Khawalde M, Radhi H. A patient with primary Burkitt’s lymphoma of the postnasal space: a case report. Head Neck Oncol 2012;4:33.

Ομιλίες - Posters

Σε ελληνικά και ξένα συνέδρια

 • Η ψυχομετρική ανάλυση ασθενών με μασητηριακή μυαλγία με τη χρήση του ερωτηματολογίου Beck, στο 24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 29,30,31-10-2004.
 • Χρόνια προσωπαλγία σε ασθενή με ινώδη δυσπλασία, βλεφαροχάλαση, διπλό χείλος και σακχαρώδη διαβήτη, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 26, 27, 28-11-2004.
 • Psychosocial assessment of the TMJ pain disorders: a preliminary study, στο 10ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Βελιγράδι 13-5-2005.
 • Η φυσικοθεραπεία στη μασητηριακή μυαλγία – δυσλειτουργία, στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Δράμα 27,28,29-5-2005.
 • Ο Διπλός Άξονας Επιδείνωσης του συνδρόμου της ΚΓΔ, σε επίπεδο βιολογικού και ψυχοκοινωνικού υποστρώματος, στη 40η Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο. Καβάλα 8,9,10-2005.
 • Symptomatic relief of the stomatognathic system and sternocleidomastoid muscle (cervicofacial pain): a new physiotherapeutic protocol, στο 12ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Κωνσταντινούπολη 12,13,14-4-2007.
 • Evaluation of the accuracy of two electronic apex locators (Propex and Raypex 5) with scanning electron microscope, στο 12ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Κωνσταντινούπολη 12,13,14-4-2007.
 • Trismus associated to age in patients undergone lower wisdom teeth removal: precise or not?, στο 12ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Κωνσταντινούπολη 12,13,14-4-2007.
 • Η χρήση της αλυσίδας Opti-Mim στην χειρουργική ορθοδοντική: αναφορά τεσσάρων περιστατικών, στο 37ο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Καβάλα 11,12,13-5-2007.
 • Σπάνιο περιστατικό εγκλείστου δευτέρου γομφίου της άνω: προβληματισμοί στην αντιμετώπιση, στο 37ο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Καβάλα 11,12,13-5-2007.
 • Νέα μέθοδος για την διάγνωση των οστικών μεταστάσεων του καρκίνου του μαστού: οι καρκινικοί δείκτες CEA και CA15-3 και το σπινθηρογράφημα των οστών σε συνδυασμό με το προκολλαγόνο-Ι, στο 29ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Καβάλα 17,18,19-5-2007.
 • Κατάποση μικροεργαλείων κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Εντόπιση – Πρόληψη – Αντιμετώπιση, στην 16η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδο. Καρδίτσα 1,2,3-6-2007.
 • Διαστήματα δοντιών στην αισθητική ζώνη: αιτιοπαθογένεια –αντιμετώπιση, στην 16η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδο. Καρδίτσα 1,2,3-6-2007.
 • Experience of TMJ pain in relation to time: a prospective study, στην International Association for Dental Research (IADR). Θεσσαλονίκη 26,27,28,29-9-2007.
 • Chronic Tmj pain and cancerophobia concerns, στην International Association for Dental Research (IADR). Θεσσαλονίκη 26,27,28,29-9-2007.
 • Διερεύνηση της σχεδιαστικής αντίληψης κατά την αποκατάσταση με μερικές κινητές οδοντοστοιχίες, στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Πάτρα 30/11/2007-02/12/07.
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με κρανιογναθικές διαταραχές, στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Πάτρα 30/11/2007-02/12/07.
 • Επώδυνο σύνδρομο της κροταφογναθικής διάρθρωσης: Χαρακτηριστικά πόνου στο οξύ και χρόνιο στάδιο, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 23/11/2007-25/11/07.
 • Αξιολόγηση νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων από την πλευρά των χρηστών. Έρευνα σε δημόσια νοσοκομεία, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 23/11/2007-25/11/07.
 • ΜΤΑ - Φυσικοχημικές ιδιότητες – Πλεονεκτήματα – Βιοσυμβατότητα, στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 29/02/08-02/03/08.
 • Το ΜΤΑ ως υλικό εκλογής στην αντιμετώπιση των ιατρογενών διατρήσεων σε σύγκριση με τα άλλα παραδοσιακά υλικά, στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 29/02/08-02/03/08.
 • DNA αποτυπώματα. (DNA fingerprints). Εφαρμογές σε εγκληματολογικές έρευνες, στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 29/02/08-02/03/08.
 • Προσωπική ανάπλαση με χρήση Η/Υ, στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 29/02/08-02/03/08.
 • Treating nifedipine induced gingival overgrowth with diode laser: is infiltrated anaesthesia required, στο 13ο συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Λεμεσός 01/05/08-04/05/08.
 • The need for bone biopsy in long standing gingival ulcer, στο 13ο συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας (BASS). Λεμεσός 01/05/08-04/05/08.
 • Έρευνα επί των επιλογών κατά τη σχεδίαση των μεταλλικών σκελετών κινητών μερικών οδοντοστοιχιών, στη 17η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδο. Βόλος 09/05/08-11/05/08.
 • Μελέτη του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ οδοντιάτρων-οδοντοτεχνικών εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης στη κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών, στη 17η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδο. Βόλος 09/05/08-11/05/08.
 • Histological findings in acute pulpitis in a patient with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), στο 8ο Συνέδριο της Bulgarian Dental Association. Burgas 13-14/06/08.
 • Υπάρχει συνεργασία οδοντιάτρου- οδοντοτεχνίτη κατά την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών; , στο 45ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Ηράκλειο 04/09/08-06/09/08.
 • Αξιολόγηση οδοντιατρικής ανησυχίας – φοβίας: προοπτική μελέτη, στο 28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26/10/08.
 • Μετατροπή συμβατικών σε επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες, στο 28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-26/10/08.
 • Μέθοδοι εκτίμησης της ηλικίας ανηλίκων που βασίζονται στην εξέλιξη της οδοντογονίας, Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 20-22/03/09.
 • Τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο ρόλος της οδοντιατροδικαστικής στην ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμό των θυμάτων, Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 20-22/03/09.
 • Stereolithographic model of maxillofacial skeleton: the forensic value of keeping records, 6ο Βαλκανικό Συνέδριο της Ακαδημίας Ιατροδικαστικών Επιστημών. Καβάλα 18-21/06/09.
 • Dentist’s action after identifying child sexual assault, 6ο Βαλκανικό Συνέδριο της Ακαδημίας Ιατροδικαστικών Επιστημών. Καβάλα 18-21/06/09.
 • Intimate partner violence (IPV), 6ο Βαλκανικό Συνέδριο της Ακαδημίας Ιατροδικαστικών Επιστημών. Καβάλα 18-21/06/09.
 • A case of unilateral maxillary fracture caused by domestic elder abuse: the role of dentist, 6ο Βαλκανικό Συνέδριο της Ακαδημίας Ιατροδικαστικών Επιστημών. Καβάλα 18-21/06/09.
 • Direct bond eyelet in surgical orthodontics, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • Conversion of a conventional to an implant supported superstruction, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • The significance of disease phobia in patients with temporomandibular disorders, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • Diode laser frenectomy without infiltrated anaesthesia in conscious paediatric patient, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • Laser removal of epulis fissuratum without infiltrated anaesthesia, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • A case of elder abuse: the role of dentist, 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοματολογίας. Θεσσαλονίκη 22-25/04/10.
 • Risk factors associated with injury to the inferior alveolar and lingual nerves following third molar surgery. BAOMS annual scientific meeting. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Volume 48, Supplement 1, page:s349.
 • Συνδυαστική οδοντιατρική και φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της μασητηριακής μυαλγίας. 30Ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 22-24/10/10.
 • Forensic analysis of bitemark in foodstuff. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest 28/04/2011-01/05/2011
 • Forensic evaluation of enamel structure. 16th Congress of the Balkan Somatological Society. Bucharest 28/04/2011-01/05/2011

Συμμετοχή ως ομιλητής σε στρογγυλά τραπέζια

 • Primary stability of dental implants. 16th Balkan Stomatological Congress. Bucharest 2011. (Invited Speaker).
 • Xenografts. 16th Balkan Stomatological Congress. Bucharest 2011. (Invited Speaker).

Honour

Congratulations on the publications of the article “Assessment of pain in temporomandibular disorders: the bio-psychosocial complexity” from The Haworth Press, Inc, New York. According to Haworth Press this article will be kept in editorial archives for possible review relating to any new book projects where it would be important to cite this article as an essential work in the field. Furthermore this article will be sent to one or more Haworth Press Editors to keep them current of frontier research in this area, high impact papers, and possibly new scholars entering this field.

Editorial Board Member

 • Editor in Chief: International Journal of Orofacial Science.
 • Editorial Board Member and Reviewer in the Journal of Medical Sciences.
 • Reviewer of the International Journal of Dermatology.
 • Reviewer of the Trends in Medical Resesarch.

Editorial Board Member

 • Fellow in Head and Neck Optical Diagnostics Society, London, UK
 • Επιστημονικός συνεργάτης Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Other Profession

 • Έμμισθος σύμβουλος του ειδησεογραφικού φορέα Reuter Insight Expert.
shape-2.2