Βιογραφικό

Ο Δρ. Παναγιώτης Καφάς γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα όπου και τελείωσε τις σπουδές του στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Ακολούθως φοίτησε στην Ιατρική Σχολή – Τμήμα Οδοντιατρικό – στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Τσεχίας συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση και το 2000 έλαβε το πτυχίο του Οδοντιάτρου με επίδοση λίαν καλώς. Ακολούθησε η στρατιωτική του θητεία.

Από τον Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2004 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του (MSc) με διάκριση στο Department of Oral and Maxillofacial Surgery του Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences του University College London. Το εν λόγω πρόγραμμα εκτελείται τόσο με τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων, όσο και με την πρακτική εφαρμογή στις κλινικές.

Οι επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής έγιναν στο Eastman Dental Hospital, τα γναθοπροσωπικά χειρουργεία στα Νοσοκομεία του University College London και στην Παιδιατρική Γναθοπροσωπική χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Great Ormond Str. (GOSH).

Κατόπιν εξετάσεων στο «The Royal College of Surgeons of England» στο Λονδίνο, έχει λάβει τον τίτλο MFDS (A) (Membership of the Faculty of Dental Surgery). Τον Νοέμβριο του 2014 αναγορεύθηκε με άριστα Διδάκτορας –  PhD – στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην έδρα της  Ακτινοδιαγνωστικής και Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής.

Επιμόρφωση

Συμμετοχές σε Συνέδρια και Σεμινάρια
 • Εβδομαδιαίο Σεμινάριο στο Λονδίνο 18 Νοεμβρίου 2002, με θέμα: «1 week Introductory Course in Surgical and Restorative Implant Dentistry»
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 22 Νοεμβρ. 2002,με θέμα: «Covering the surgical and the prosthetic aspects in treating edentulism according to the principal of OSSEOINTEGRATION ad modum Branemark».
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 20 Νοεμβρίου 2002, με θέμα: «An Introduction to the ITI Dental Implant System».
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 25 /11/2002 με θέμα: « Forensic Dentistry».
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 16 Οκτωβρίου 2002, με θέμα: «Adult BLS and AED Course».
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 19 Νοεμβρ. 2003,με θέμα: «Covering the surgical and the prosthetic aspects in treating edentulism according to the principal of OSSEOINTEGRATION ad modum Branemark».
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο Νοεμβρ. 2003, με θέμα: «THE ITI DENTAL IMPLANT SYSTEM INTRODUCTORY COURSE».
 • Εβδομαδιαίο Σεμινάριο στο Λονδίνο από 17 μέχρι 22 Νοεμβρ. 2003, με θέμα: «IMPLANT WEEK».
 • Πανελλήνιο Συνέδριο φυσικοθεραπείας στην Αθήνα.
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 14 Νοεμβρίου 2003 οργανωμένο από το UCL με θέμα: «Adult Basic life Support & AED».
 • Επιστημονική συνάντηση στο Λονδίνο 9 Φεβρουαρίου 2004,οργάνωση από την «Royal Society of Medicine» και θέμα: «Oral Cancer from prevention to treatment».
 • Επιστημονική συνάντηση στο Λονδίνο 11 Φεβρουαρίου 2004, οργάνωση της «Plastic Surgery of the Royal Society of Medicine», και θέμα: «Management of laryngopharyngeal malignancies»
 • Σεμινάριο στο Λονδίνο 12 και 13 Μαρτίου 2004 οργανωμένο από το «British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons» και θέμα: «10th Annual Junior Trainee conference»
 • «34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» Κομοτηνή 7, 8, και 9 Μαΐου 2004
 • Certificate for the successful completion of the Rigid Fixation Course. London, Eastman Dental Institute 17th January 2004.
 • Certificate for the successful completion of the Distraction Osteogenesis Course. London, Eastman Dental Institute 11th March 2004.
shape-2.2