Χειρουργός Στόματος

Οδοντίατρος

Dr. Παναγιώτης

Καφάς

Χειρουργός

Στόματος

Οδοντίατρος

Dr. Παναγιώτης

Καφάς

Dr.

Παναγιώτης Σ. Καφάς

Γεννήθηκε το 1976 στην Καβάλα όπου και τελείωσε τις σπουδές του στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση.
Ακολούθως φοίτησε στην Ιατρική Σχολή – Τμήμα Οδοντιατρικό – στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Τσεχίας συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση και το 2000 έλαβε το πτυχίο του Οδοντιάτρου με επίδοση λίαν καλώς. Ακολούθησε  η  στρατιωτική  του  θητεία.

Από  τον  Σεπτέμβριο   του   2002  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο   2004      ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του (MSc) με διάκριση στο Department of Oral and Maxillofacial Surgery του Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences του University College London. Το εν λόγω πρόγραμμα  εκτελείται  τόσο με τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων, όσο και με την πρακτική εφαρμογή στις κλινικές.

Υπηρεσίες

services-01

Παρεχόμενες

Υπηρεσίες

services-02

Χειρουργικές

Επεμβάσεις

Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Καβάλας, στην οδό Κασσάνδρου 3, στην πλατεία «Καπνεργάτη» ανάμεσα στα πανέμορφα κτίρια της Δημοτικής Καπναποθήκης, του Δημαρχιακού Μεγάρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.